Zużycie tlenu podczas rozwoju embrionalnego organizmów

O genetycznym uwarunkowaniu dobowej rytmiki zużycia tlenu świadczą badania przeprowadzone również na innych stawonogach. Na przykład, Jegla i Poulson (1968) wykazali istnienie spontanicznej rytmiki zużycia tlenu przez pewien gatunek raka jaskiniowego, który pozostając w warunkach stałej ciemności od pliocenu do chwili obecnej rytmiki tej nie utracił.

Jak dotychczas brak jest jeszcze obszerniejszych danych na temat rytmiki zużycia tlenu podczas rozwoju embrionalnego organizmów. Dlatego’ też na uwagę zasługują wyniki doświadczeń przeprowadzonych na rozwijających się zarodkach niektórych gatunków węży (Dmi’el, 1969). Autor ten wykazał, że zarówno w warunkach DD jak i LL obserwuje się wyraźną rytmikę dobową zużycia 02 przez zarodki pięciu badanych gatunków węży. Jest to więc jeszcze jeden dowód na to, że rytm zużycia tlenu nie wykształca się dopiero u form dorosłych, ale istnieje już w pierwszych etapach ich rozwoju embrionalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *