Zastosowanie komory obrotowej

Podobny zestaw aparatury był używany do badań aktywności głosowej niektórych innych gatunków Orthoptera (Nielsen i Drei- sig 1970 Loher, 1972).

Najbardziej przydatnym do badań rytmiki dobowej owadów wydaje się być urządzenie umożliwiające jednoczesny pomiar ich aktywności głosowej jak i lokomotorycznej. Aparat taki był używany przez Lohera (informacja ustna) i składa się z dwóch zasadniczych części (ryc. 18). Do pomiaru aktywności ruchowej użyto tu komory obrotowej, opisanej już powyżej, do której dołączono małą klateczkę z umieszczonym w niej mikrofonem służącym do rejestracji aktywności głosowej. W tym urządzeniu owad ma swo-bodny dostęp do obu tych części aparatu. Pokarm i woda są dostarczane do pomieszczenia z mikrofonem, tu więc spędza on większą część doby.

W ten to pomysłowy sposób da się „rozdzielić” i zanalizować osobno te dwie aktywności owada. Pozwala to na wykrycie „czystej” aktywności ruchowej tego zwierzęcia bez zaciemniania jej np. przez aktywność pokarmową lub inną. Za pomocą tego aparatu otrzymujemy więc bardzo wyraźne zapisy zarówno aktywności lokomotorycznej, jak i aktywności głosowej badanych owadów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *