Zastosowanie klatek z ruchomą podłogą

Przedstawiony aparat nie zdaje egzaminu, gdy chcemy rejestrować wszystkie ruchy zwierzęcia, a nie tylko jego bieg. W takich przypadkach najczęściej stosowane są klatki z ruchomą podłogą (Mount i Wilłmott, 1967 Aschoff i Saint Paul, 1972). Podłoga jest zwykle zawieszona na sprężynach, a jej ruchy powodują włączanie i wyłączanie obwodu prądu, co jest rejestrowane na przesuwającej się taśmie papieru.

Jednakże urządzenia z balansującą podłogą nie są wygodne w użyciu, a ich czułość nie jest zbyt duża. Dlatego też na uwagę zasługuje aktograf skonstruowany przez Thiela et al. (1972). Schemat tego urządzenia przedstawiono na rycinie 27A. Składa się ono z dwóch zasadniczych części, a mianowice z klatki, w której znajduje się zwierzę oraz z urządzenia wykrywającego ruchy, którym jest tu zwykła wkładka gramofonowa zaadaptowana do tego celu. Adaptacja wkładki gramofonowej polega na przymocowaniu do jej igły kawałka drutu, który poprzez taśmę aluminiową łączy się z klatką. Klatka ze zwierzęciem jest ustawiona na miękkich gumowych podkładkach dzięki czemu każdy, nawet najmniejszy ruch zwierzęcia jest przekazywany do wkładki gramofonowej. Sygnały powstające w niej na skutek drgań klatki są następnie wzmacniane i rejestrowane na przesuwającej się taśmie papieru.

Schemat obwodu wzmacniacza przedstawia rycina 27B. Na wTejśeiu tego wzmacniacza zastosowano obwód scalony Phillipsa TAA 320.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *