Zaburzenie pracy zegara biologicznego

Jedynym zabiegiem, który powodował zaburzenia pracy zegara biologicznego były lezje wykonywane w okolicach wzgórza i podwzgórza mózgu szczurów. Wysunięto więc przypuszczenie, że zegar biologiczny szczurów jest zlokalizowany w obrębie tych struktur. Dokładniejsze sprecyzowanie struktur odpowiedzialnych za kierowanie rytmami dobowymi wymaga jeszcze dalszych badań (Richter, 1965).

Na podstawie przedstawionych danych mamy wrażenie, że zegar biologiczny kręgowców funkcjonuje zupełnie niezależnie ocl zmian zachodzących w organizmie to tak jak zegarek noszony na ręce funkcjonuje niezależnie od jego właściciela. Drugim wnioskiem, który się nasuwa jest teza, że organizm kręgowca posiada jeden zegar biologiczny, coś w rodzaju zegara- -matki, który synchronizuje w czasie pracę wszystkich narządów i tkanek organizmu. To ostatnie stanowisko byłoby zgodne z hipotezą Bunninga (1936). Wydaje się, że taka hipoteza nie jest w pełni słuszna o czym przekonują wyniki doświadczeń uzyskanych na wielu gatunkach zwierząt kręgowych.

Bardzo sugestywne dowody przeciwko teorii pojedynczego zegara biologicznego kręgowców mogą być znalezione w wynikach doświadczeń przeprowadzonych na ludziach (Lobban, 1965 Aschoff, 1965, 1969) poddawanych działaniom różnych warunków eksperymentalnych, kiedy to stwierdzono, że niektóre procesy fizjologiczne przebiegają niezależnie jeden od drugiego (ryc. 126).

Również Hamner i Enright (1967) w badaniach laboratoryjnych współczynnika korelacji między rytmem aktywności lokomotorycznej ptaków (Carpodacus mexicanus), a rytmem wrażliwości na długość fotoperiodu, co mierzono stopniem zmian za-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *