Wykres aktywności lokomotorycznej

Drugim sposobem rejestracji aktywności lokomotorycznej, wypróbowanym w doświadczeniach na świerszczach, było zastosowanie urządzenia z licznikami (ryc. 9). W skład tego urządzenia wchodzą 24 liczniki elekromagnetyczne oraz zegar programowy. Liczniki są tak połączone, że każdy z nich rejestruje ruchy owada przez 1 godzinę w ciągu doby. Przełączenia liczników dokonuje zegar programowy, którego tarcza obraca się raz na dobę.

Na rycinie 10 przedstawiono wykres aktywności lokomotorycznej Acheta domesticus w warunkach zmieniającego się światła i ciemności (LD 12:12) uzyskany za pomocą tego urządzenia rejestrującego. Jest to niezwykle pomocne urządzenie do ozna- czeń ilościowych aktywności lokomotorycznej owadów. Przy zastosowaniu mniejszej lub większej liczby liczników można zmienić czas pracy jednego licznika w ciągu doby. Na przykład można rejestrować ruchy owada w okresach półgodzinnych, dwugodzinnych itp. w zależności od założeń eksperymentu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *