Wygodny w użyciu aparat

Przedstawiony aktograf jest bardzo wygodny w użyciu i stosunkowo łatwy do wykonania. Czułość tego aparatu można zmieniać przez umieszczenie klatki ze zwierzęciem na gumowych podkładkach o różnej twardości im będą one bardziej miękkie tym czułość aktografu większa. Istnieje również możliwość zastosowania klatek o różnych wymiarach w zależności od wielkości zwierzęcia. Podłączenie urządzenia wykrywającego ruchy polega tylko na zamocowaniu aluminiowej listwy do nowej klatki.

Aparat ten został z powodzeniem zastosowany we wcześniejszych badaniach nad hibernacją wiewiórek Citellus lateralis (Pen- gelley i Fisher, 1961). rejestrator

Badania aktywności ptaków hodowanych w warunkach labo-ratoryjnych zwykle nie nastręczają trudności. Najprostsze stosowane metody to umieszczenie w klatkach jednego lub kilku prętów, połączonych z wyłącznikiem prądu. Siadające na nich ptaki powodują włączenie lub wyłączenie obwodu prądu, co jest rejestrowane przez specjalne liczniki lub zapisywane na przesuwającej się taśmie papieru (Menaker, 1965 Hamner i Enright, 1967 i inni).

W podobny sposób można rejestrować w terenie na przykład częstość odwiedzania budek lęgowych lub dziupli przez ptaki. W tym celu u ich wejścia należałoby zamocować płytkę połączoną z wyłącznikiem prądu. Płytka powinna być tak umieszczona by ptak musiał na nią stawać przed wejściem do gniazda. Metoda ta pozwala również na określenie czasu przebywania ptaka w gnież- dzie.

Oczywiście za pomocą tej metody nie jesteśmy w stanie określić ile czasu na dobę ptak spędza w powietrzu. Wydaje się, że w przypadku małych ptaków można ten problem rozwiązać przez odpowiednie zawieszenie klatki (ryc. 28). W momencie kiedy ptak siedzi, obciąża klatkę, co powoduje wyłączenie obwodu prądu, zaś wtedy gdy lata klatka unosi się lekko do góry i prąd zostaje włączony.

Zmiany te mogą być łatwo rejestrowane nawet na obracającym się walcu kimografu lub na przesuwającej się taśmie papieru.

Zaletą tego aktografu jest jego prosta budowa i łatwość obsługi. Pewną trudność może stanowić wykonanie odpowiednio dużej klatki, w której ptak może swobodnie latać. W przypadku bardzo małych ptaków używanych do doświadczeń należy zadbać, by klat-

Na uwagę zasługuje możliwość zastosowania tego aktografu do rejestracji aktywności nietoperzy.

Przedstawiane metody badań aktywności lokomotorycznej zwierząt nie pozwalają na pełną rejestrację ich rytmiki snu i czuwania.

Nawet w najczulszych typach aktografów jesteśmy w stanie rejestrować najwyżej tylko stan spoczynku i stan aktywności zwierzęcia. Dla zwierząt zmiennocieplnych właściwie takie postępowanie wystarcza ponieważ, jak dotychczas nie mamy przekonywających dowodów na to, że one śpią. W przypadku zwierząt stałocieplnych (ptaki, ssaki) zachodzi konieczność zbadania dobowej rytmiki snu i czuwania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *