Wśród kręgowców

Wśród kręgowców najwięcej tego typu badań przeprowadzo no na szczurach. Pizzarello i in. (1963) stwierdzili, że kiedy ana- stezjowane szczury !podaje się działaniu promieni X w dawce 900 rd o godzinie 21, to wszystkie one padają po 13 dniach od napromieniowania. Jeżeli zaś zastosuje się tę samą dawkę o godzinie 9 rano to przeżywają one dłużej niż 130 dni. Podobne wyniki uzyskano również na szczurach nie narkotyzowanych. Potwierdzenie tych wyników uzyskano w badaniach przeprowadzonych w tym zakresie na myszach (Pizzarello et al. 1964). Zwierzęta hodowano w warunkach LD 12:12. Początek okresu światła następował o godzinie 7, zaś początek ciemności o godzinie 19. Wybrane grupy myszy napromieniowywano w różnych porach doby daWką 800 i 900 rd. Po dokonaniu naświetlenia badano przeży- walność myszy. Okazało się, że myszy napromieniowane o godzinie 2 w nocy ginęły znacznie szybciej niż myszy poddane temu zabiegowi w innych porach doby.

Otrzymane wyniki są niezmiernie ważne z praktycznego punktu widzenia, wskazują bowiem na to, że organizm jest znacznie bardziej wrażliwy na działanie promieni X w nocy niż w dzień. Jednakże zagadnienia te wymagają dalszych intensywnych badań, ponieważ wyniki innych badaczy (Straube, 1963 Rugh et al. 1963) wskazują na brak dobowych zmian wrażliwości na działanie promieni X.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *