Woda ciężka

Enright (1971a) stwierdził, że woda ciężka dodana w stężeniu około 3% do. wody, w której hodowano skorupiaki morskie z rodzaju Isopoda — Excirolana chiltoni, powoduje znaczne wydłużenie charakterystycznej dla tego gatunku rytmiki aktywności pływania związanej z przypływem i odpływem morza.

Woda ciężka bez wątpienia opóźnia więc „chód” zegara biologicznego. Fakt, że uzyskano podobne wyniki zarówno u roślin jak i wśród bardzo od siebie odległych grup zwierzęcych, sugeruje, że u podstaw zegara biologicznego leży ten sam mechanizm.. Enright (1971 a) uważa za najbardziej prawdopodobne przypuszczenie, że prawidłowe funkcjonowanie zegara biologicznego zależy od określonej równowagi jonowej pomiędzy wnętrzem a środowiskiem zewnętrznych komórek wchodzących w jego skład.

Innymi substancjami, które również zwalniają „chód” zegara biologicznego wydają się być amfetamina i alkohol etylowy. Wahlstróm (1968) stwierdził, że amfetamina powoduje opóźnienie fazy rytmu aktywności kanarka, zaś Bodman (1970) wykazał wydłużające jej działanie na okres rytmu spontanicznej aktywności myszy Apodemus sylvaticus.

Opóźniające działanie, i to zarówno u roślin jak i u zwierząt, na pracę zegara biologicznego ma również alkohol etylowy. Keller (1960) stwierdził, że alkohol etylowy wydłuża znacznie okres dobowego rytmu ruchów liści fasoli. Natomiast Enright (1971b) wykazał, że alkohol etylowy w stężeniu 0,5% wydłuża okres rytmu aktywności skorupiaków Excirolana chiltoni związanego z przypływem i odpływem morza o całą godzinę. Zastanawiające jest, że dla organizmów „pijanych” czas płynie szybciej.

Przedstawione wyniki badań są zbyt fragmentaryczne, by można z nich było wyciągnąć ostateczne twierdzenia. Wydaje nadrzędny podrzędne

Z teoretycznego punktu widzenia jest całkowicie możliwe istnienie jednego mechanizmu zegarowego synchronizującego pracę zegarów (oscylatorów) podrzędnych kontrolujących rytmy o różnych okresach (Palmer, 1973). W uproszczony sposób przedstawia to rycina 131.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *