Wieloznaczność terminu „rytm okolodobowy”

Rytm okolodobowy (c i r c a d i a n) ma różne znaczenie dla różnych badaczy. Jedni autorzy używają tego terminu dla oznaczenia wszystkich rytmów biologicznych, których okres trwania wynosi około 24 godzin (Halberg, 1959, oraz jego współpracownicy). Natomiast inni (Aschoff, 1960 Pittendrigh, 1960) stosują go do oznaczania tylko rytmów endogennych, wykluczając tym samym wszystkie rytmy egzogenne. Wurtman (1967) poddaje ostrej krytyce stanowisko badaczy należących do pierwszej grupy. Cytuje on prace, w których wykazano istnienie niektórych rytmicznych procesów fizjologicznych pozostających w ścisłej zależności od warunków środowiska, w związku z. czym nie można ich nazywać rytmami okołodobowymi.

Gdy wprowadzono ten termin (rok 1959), w pracach dotyczących rytmiki dobowej opisywano pewne zjawiska, które łatwo było obserwować u jednego i tego samego zwierzęcia czy tej samej rośliny. Na przykład aktywność ruchową zwierząt czy ruchy liści można było. śledzić przez szereg kolejnych dni czy miesięcy. Ustalenie zatem, czy rytmika tych procesów jest egzo- czy endogenna nie nastręczało większych trudności. To samo odnosi się do rytmu temperatury ciała organizmu, czy wielu innych tego typu procesów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *