Wczesne rytmy mają charakter endogenny czy egzogenny?

Z przedstawionych danych wynika, że rytmy dobowe u ludzi powstają w pierwszych tygodniach po narodzeniu na drodze przejścia od zmian wielofazowych o charakterze oscylacyjnym w zmiany monofazowe. Jak dotychczas brak jest dowodów na to czy te wczesne rytmy mają charakter endogenny, czy egzogenny. Pewnym sygnałem na to, że są one endogenne są wyniki badań uzyskane na wcześniakach, które potrzebują znacznie więcej czasu by wykształcić odpowiednie rytmy dobowe niż dzieci urodzone we właściwym czasie. W przeciwnym razie gdyby decydujące znaczenie miały czynniki środowiska, wcześniakom powinno wystarczyć znacznie mniej czasu na wytworzenie rytmiki dobowej od tych ostatnich. Zagadnienie to wymaga dalszych intensywnych badań.

W celu uzyskania pełniejszego obrazu powstawania rytmiki dobowej w rozwoju postnatalnym organizmu, niezbędne są dalsze dane odnośnie do różnych grup zwierzęcych. Szczególnie nieliczne są prace dotyczące dobowych zmian biochemicznych zachodzących w rozwijających się organizmach. Hanova et al. (1968) badali powstanie 24-godzinnego rytmu aktywności tran- saminazy tyrozyny w wątrobie noworodków szczurzych. Stwierdzili, że wyraźny rytm aktywności tego enzymu powstaje po 48 godzinach od urodzenia, lecz jest przesunięty w fazie (od-wrócony) w stosunku do rytmu obserwowanego u szczurów dorosłych. Powstanie rytmu charakterystycznego dla osobników dorosłych zachodzi po 21—23 dniach od urodzenia i jak się wydaje jest to wynik zmiany rytmu odżywiania i ilości spożywanego białka. Jednakże, jest to tylko sugestia, która wymaga dowodów eksperymentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *