Uzyskiwanie hiperaktywności

Wydaje się więc, że obecność nienaruszonych komórek ne-urosekrecyjnych w pars intercerebralis świerszczy jest niezbędna przy utrzymywaniu rytmiki aktywności lokomotorycznej tych owadów. Dane te są sprzeczne z doniesieniem Brady’ego (1967c), który twierdzi, że usunięcie nawet wszystkich komórek neurosekrecyjnych pars intercerebralis Periplaneta aviericana nie powoduje utraty przez nie rytmu aktywności ruchowej. Jednakże w późniejszych badaniach (Cymborowski, 1973a), częściowo wykonywanych w pracowni wspomnianego autora, stwierdzono z całą pewnością utratę rytmu i powstanie hiperaktywności po usunięciu co najmniej 50% omawianych komórek mózgu badanych owadów.

Zastanawiający jest fakt uzyskiwania hiperaktywności owadów po zniszczeniu komórek neurosekrecyjnych pars intercerebralis. Jak się wydaje istnieją tu dwie możliwości interpretacji tego zjawiska:

– 1) w organizmie nienaruszonym komórki neurosekrecyjne pars intercerebralis powodują hamowanie aktywności lokomotorycznej poprzez hamowanie ośrodków stymulacyjnych, rów- nież zlokalizowanych na terenie mózgu (Cymborowski, 1970a) łub

– 2) podczas niszczenia komórek neurosekrecyjnych centra stymulujące aktywność ruchową są pobudzone, co ujawnia się w postaci hiperaktywności.

Dowodem na to, że neurosekret pochodzący z komórek ne-urosekrecyjnych pars intercerebralis może wywierać działanie hamujące aktywność lokomotoryczną, są wyniki otrzymane przez Ozbasa i Hodgsona (1958). Autorzy ci wykazali, że wyciągi z corpora cardiaca, które magazynują neurosekret pochodzący z pars intercerebralis (Scharrer, 1952), wyraźnie hamują bioelektryczną aktywność wyizolowanego łańcuszka nerwowego karaluchów. Wyciągi te w większym stężeniu powodują również hamowanie aktywności lokomotorycznej tych owadów.

Innym dowodem na to, że komórki neurosekrecyjne mózgu owadów mogą wywierać hamujące działanie na aktywność ruchową są doświadczenia, w których dokonywano implantacji mózgu owadom hiperaktywnym pozbawionym tych komórek (Cymborowski, 1970b). Po takim zabiegu uzyskiwano wyraźne hamowanie aktywności lokomotorycznej owadów, które obserwowano przez dwa kolejne dni w warunkach LD 12:12 (ryc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *