Użycie kolektora frakcji

W odniesieniu do pewnej grupy owadów, których larwy żerują na roślinach istnieje możliwość zautomatyzowania badań nad rytmem dobowym ich linek larwalnych (Truman, 1972d). kulka korek

Wykorzystuje się przy tym fakt, że podczas linek larwalnych jest odrzucana stara kapsułka .głowowa, gdy tymczasem reszta starej kutikuli jest najczęściej przez larwy zjadana. Wystarczy więc zautomatyzować sposób kolekcjonowania kapsułek głowowych odrzucanych w ciągu doby, a problem praktycznie zostanie rozwiązany. Wspomniany już poprzednio kolektor frakcji i tu może znaleźć zastosowanie. Hodowlę badanych larw umieszczamy nad lejkiem, do którego będą wpadały kapsułki głowowe, kolektor przesunie, w żądanym czasie, nowy na nie pojemnik. Tak więc po upływie doby praca eksperymentatora ograniczy się tylko do policzenia zebranych kapsułek głowowych.

Metoda ta nie da się zastosować w odniesieniu do larw żerujących w glebie czy produktach spożywczych jak np. w mące. Pozostaje tu metoda bezpośredniej obserwacji.

Badania dobowe aktywności zwierząt pływających pozwalają zrozumieć wiele zjawisk zachodzących w zbiornikach wodnych. Do przeprowadzenia takich badań niezbędne jest opracowanie odpowiednich metod uwzględniających specyfikę środowiska wodnego oraz niezmierne bogactwo organizmów zamieszkujących je, począwszy od form mikroskopijnej wielkości, a skończywszy na olbrzymich kręgowcach wodnych.

W tej części przedstawimy zatem tylko wybrane metody badań, które mogą mieć zastosowanie w pracach laboratoryjnych nad rytmem dobowym organizmów wodnych.

Przeważająca ilość prac dotycząca rytmiki dobowej planktonu została wykonana na wiciowcu Gonyaulax polyedra (Sweeney i Hastings. 1957 Hastings i Sweeney, 1958, 1960). Organizm ten posiada zdolność świecenia (bioluminescencji) i okazał się bardzo dogodnym obiektem badań nad rytmiką dobową.

Pierwotnie do badań natężenia światła wytwarzanego przez wiciowce stosowano zwykłe fotometry. Jednakże ze względu na to, że jest to organizm samożywny (asymilacja) nie może on przebywać cały czas w ciemności, czego wymaga stosowana metodyka badań. Zaistniała więc konieczność opracowania takiej metody, która by uwzględniała powyższe wymagania. Ponadto przeprowadzanie oznaczeń przez całą dobę jest bardzo uciążliwe dla badacza, dlatego też należało ten proces zautomatyzować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *