Udział szyszynki w mechanizmie regulacji dobowej

Ostatnio Rietveld i Groos (1980) dokonali obszernego przeglądu piśmiennictwa na temat lokalizacji zegara biologicznego u ssaków i doszli do wniosku, że nie może być mowy o jednym oscylatorze synchronizowanym przez rytmiczne zmiany światła i ciemności. Mamy tu raczej do czynienia z mechanizmem, w skład którego wchodzi wiele oscylatorów synchronizowanych przez oscylator centralny. Ten centralny oscylator jest najprawdopodobniej zlokalizowany w jądrze skrzyżowania nad- wzrokowego podwzgórza. Zniszczenie tego jądra prowadzi do zaburzeń rytmiki wielu procesów fizjologicznych organizmu, jak również rytmu aktywności lokomotorycznej.

Udział szyszynki w mechanizmie regulacji rytmów dobowych kręgowców. Wyniki przedstawionych eksperymentów wskazują, że zegar biologiczny kręgowców jest prawdopodobnie ‚zlokalizowany w podwzgórzu. Jednakże wyniki ostatnich badań sugerują, że nie jest to jedyne miejsce w organizmie. Liczne bowiem doświadczenia przeprowadzone nad mechanizmem regulacji rytmiki aktywności lokomotorycznej wróbli (Passer domesticus) wskazują na udział w tym mechanizmie szyszynki (Gaston i Menaker, 1968). Stwierdzono, że wróble posiadają wyraźną spontaniczną rytmikę dobową w warunkach DD. Jeżeli takim ptakom usunie się szyszynkę, to w okresie 0—9 dni od zabiegu następuje całkowita utrata tego rytmu badanego w warunkach DD. Ciekawe, że operowane ptaki nie tracą zdolności powrotu do rytmiki aktywności ruchowej jeżeli zastosuje się warunki LD. W omawianych doświadczeniach aktywność wróbli z usuniętą szyszynką ulegała synchronizacji, jeżeli zastosowano jeden z następujących wariantów oświetlenia: LD 16-8 LD 12:12 LD 8:16 LD 3:21.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *