Udział amin biogennych w regulacji rytmów dobowych

Prawdopodobny udział amin biogennych, przede wszystkim serotoniny, w regulacji rytmu aktywności lokomotorycznej owadów został już uprzednio podkreślony. Wydaje się, że aminy katecholowe mogą również odgrywać rolę w regulacji rytmu aktywności lokomotorycznej szczurów. W badaniach przeprowadzonych przez Stone i Dicara (1969) stwierdzono, że zwierzęta bardziej aktywne posiadają znacznie wyższy poziom wydalonej z moczem noradrenaliny. W tym samym okresie zwierzęta te wykazują znacznie niższy poziom tej aminy w mózgu w porównaniu ze zwierzętami będącymi w okresie nieaktyw- ności (ryc. 128). niska średnia wysoka aktywność ruchowa

Inne wyniki uzyskano w badaniach dobowego rytmu noradrenaliny w mózgu szczurów podczas rozwoju postnatalnego (Yutaka Asano, 1971). Jak już podkreślano poprzednio, zawartość noradrenaliny w mózgu nowo narodzonych szczurów wykazuje endogenną rytmikę dobową z tym, że w początkowym okresie rozwoju postnatalnego wykazuje szczyt przypada-jący na okres ciemności, a minimum na okres światła. Tak więc otrzymano wyniki odwrotne w stosunku do tych, jakie uzyskano w badaniach przeprowadzonych na szczurach dorosłych. Jest to jednak zrozumiałe w świetle wyników badań rytmiki aktywności lokomotorycznej szczurów będących w pierwszych dniach po urodzeniu. Bowiem oprócz aktywności nocnej wykazują one wzmożoną aktywność dzienną -występującą do 3 tygodnia po urodzeniu. Po tym okresie szczyt aktywności ruchowej występuje już tylko w fazie ciemnej (Yutaka Asano, 1971).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *