Szczegółowe badania przeprowadzone przez Leatherlanda

Obok dobowych zmian stężenia w surowicy krwi kręgowców hormonu wzrostu stwierdzono istnienie takich zmian w poziomie innych hormonów produkowanych przez przysadkę (Dunn et al. 1972 Freeman i Neill, 1972 Neill, 1972 Leatherland i McKeown, 1973 Leatherland et al. 1974). Szczegółowe badania przeprowadzone w tym zakresie przez Leatherlanda i współpracowników na młodych osobnikach łososi (Oncorhynchus nerka) ujawniły istnienie w !surowicy krwi wyraźnego’ rytmu dobowego stężenia hormonu wzrostowego oraz prolaktyny (ryc. 79). We krwi tych ryb hodowanych w warunkach naturalnego foto- periodu zarówno maksimum stężenia prolaktyny jak i hormonu wzrostu występuje w drugiej połowie okresu ciemności. Wyniki te są zgodne z obserwacjami poziomu prolaktyny we krwi karasia złocistego (Carassius auratus) uzyskanymi przez Leatherlanda i McKeowna (1973) oraz poziomu hormonu wzrostu w krwi gołębia (Columba livia) otrzymanymi przez McKeowna et al. (1973).

Podobnie szczyt stężenia prolaktyny we krwi szczurów przypada w środku lub w drugiej połowie okresu ciemności (Batcher et al. 1972 Freeman i Neill, 1972).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *