Synchronizacja procesów metabolicznych u węży ma charakter adaptacyjny

Zamieszczone dane sugerują, że synchronizacja procesów metabolicznych u węży odbywa się już podczas ich rozwoju embrionalnego i ma charakter adaptacyjny, co ujawnia się w dobowym rozkładzie aktywności lokomotorycznej form dorosłych. Od najwcześniejszych faz rozwoju embrionalnego gadów obserwowany rytm jest rytmem 24-godzinnym, a więc- nie ma tu mowy o stopniowym wykształcaniu się w trakcie rozwoju rytmów dobowych (Solberger, 1965).

Inne wyniki otrzymano w badaniach dobowych zmian poziomu glikogenu wątroby rozwijających się zarodków kurzych (Petren i Sołlberger, 1967). Autorzy ci badali rytm dobowy zmian poziomu glikogenu embrionów w wieku od 7 do 2 dni przed wykluciem oraz od 1 do 32 dnia po wykluciu. Jaja były inkubowane w stałej ciemności i w stałej temperaturze, natomiast świeżo wyklute pisklęta trzymano w różnych warunkach środowiska. Niektóre z uzyskanych wyników ilustruje rycina 108.

Na podstawie tych danych można stwierdzić, że we wczesnych stadiach rozwoju embrionalnego przebiegającego w wa-

Niezrozumiały jest również fakt, dlaczego u dwóch tak blisko spokrewnionych ze sobą grup zwierzęcych, jakimi są gady i ptaki, u jednych obserwuje się od najwcześniejszych stadiów rozwojowych występowanie rytmiki 24-godzinnej zaś u drugiej 8-godzinnej. Być może, w rozwijającym się organizmie podsta- wowe dla postnatalnego życia rytmy, jak rytm aktywności ruchowej, mają okres 24-,godzinny, zaś inne jak rytm poziomu glikogenu w wątrobie wykształcają się dopiero po przyjściu organizmu na świat.

Liczne badania prowadzone na noworodkach różnych gatunków ssaków w tym również i człowieka wykazały, że wiele procesów fizjologicznych nie wykazuje żadnych oznak rytmiczności. Doskonale jest to widoczne przy porównaniu dobowych zmian częstotliwości skurczu serca matki i jej dziecka podczas ostatniego miesiąca ciąży (ryc. 109). Widzimy, że częstotliwość

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *