Stephan i Zucker

Jak dotychczas najwięcej prac poświęcono wpływom usunięcia różnych narządów organizmu podejrzewanych o udział w regulacji rytmu dobowego różnych procesów fizjologicznych. I tak na przykład Ferguson et al. (1957) badali wpływ usunięcia przysadki na rytm dobowy temperatury ciała myszy. Stwierdzili, że po zabiegu średnia temperatura ulega obniżeniu oraz jej maksimum zaczyna dryfować wraz z upływem czasu od momentu przeprowadzenia operacji. Zatem obserwuje się wyraźne rozsynchronizowame tego rytmu. Podobną desynchronizac- ję obserwowano po hypofizektomii w przebiegu rytmu poziomu glukozy we krwi szczurów (Pauly i Schewing, 1967). Innym efektem usunięcia przysadki jest znaczne obniżenie poziomu aktywności nocnej myszy, lecz nie obserwuje się tu wyraźnego wpływu na rytmikę dobową (Müller i Giersberg, 1957). Potwierdziły to również wyniki prac innych autorów, którzy wskazali, że usunięcie przysadki nie ma wpływu na rytm spontanicznej aktywności ruchowej myszy (Ferguson et al. 1957 Richter, 1965).

Stephan i Zucker (1972) badali mechanizm regulacji dobowego rytmu picia wody przez szczury. Stwierdzili, że zastosowanie w hodowli warunków stałego oświetlenia obniża bardzo amplitudę tego rytmu, co potwierdziło wcześniejsze doniesienia na ten temat (Zucker, 1971). Usunięcie szyszynki nie znosi tego hamującego działania światła na zużycie wody przez szczury, natomiast oślepienie nieco je łagodzi, zaś całkowite zniesienie wpływu światła na pobieranie wody przez szczury uzyskuje się po hypofizektomii.

Autorzy ci stwierdzili, że stałe oświetlenie wpływa na układ neuroendokrynalny regulujący rytmikę picia wody przez, te zwierzęta. Przypuszczenie to wysunięto na podstawie badań histologicznych, które wykazywały, że stałe światło prowadzi do hipertrofii komórek neurosekrecyjnych jądra nadwzrokowego, co wskazywałoby na wzrost syntezy i uwalniania hormonu anty- diuretycznego (ADH) (Glantz, 1967). Usunięcie zaś przysadki prowadzi do zablokowania syntezy i uwalniania ADH (Valtin, 1967), co tłumaczy zniesienie hamującego działania światła na rytm picia wody u szczurów po hypofizektomii.

Całkowite zniesienie rytmu pobierania wody przez szczury uzyskano po dokonaniu selektywnych lezji w obrębie podwzgórza (Stephan i Zucker, 1972).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *