Stepanova przeprowadziła obliczenia

Znając teraz wartość przemiany podstawowej określonej osoby oraz jej stały wydatek energetyczny przypadający na godziny pracy w ciągu doby można obliczyć dla niej długość trwania sztucznej doby, w której nie wystąpi nadmiar ani też niedobór enei-getyczny.

Stepanova przeprowadziła takie obliczenia dla 4 grup ludzi, a mianowicie: 1) dla osób o dobowym metabolizmie podstawowym wynoszącym 1500 kcal i o dobowym wydatku energetycznym 2200 kcal 2) dla ludzi o tym samym poziomie metabolizmu podstawowego, ale o stałym dobowym wydatku energetycznym wynoszącym 3200 kcal 3) dla osób również o tym samym poziomie metabolizmu podstawowego, ale dobowym wydatku energetycznym 4800 kcal i wreszcie 4) dla osób o dobowym metabolizmie podstawowym 1800 kcal i o stałym dobowym wydatku energetycznym równym 3200 kcal. Na podstawie uzyskanych obliczeń stwierdzono, że organizm człowieka, biorąc pod uwagę stały dobowy wydatek energetyczny, nie jest w stanie zaadaptować się do warunków doby krótszej niż 12, a dłuższej niż 52 godziny. Jeżeli badania te uzyskają w przyszłości potwierdzenie byłby to dowód na istnienie dużej zdolności adaptacyjnej organizmu ludzkiego. Jednakże należy brać pod uwagę niemożność zmian niektórych wrodzonych rytmów człowieka do zmienionych warunków otoczenia. Podawaliśmy już przykład braku adaptacji rytmiki dobowej zmian rytmu temperatury ciała człowieka do warunków sztucznej — 16-godzinnej doby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *