Stepanova i jej wyliczenia

Stepanova (1971) przeprowadziła bardzo interesujące wyliczenia teoretyczne w oparciu o rytmikę dobową wydatku energetycznego człowieka, pozwalające na ustalenie czasu trwania sztucznej doby, w obrębie której określony organizm może żyć bez ryzyka poważniejszych zaburzeń jego naturalnej rytmiki dobowej. Ze względu na praktyczny charakter tego zagadnienia przedstawimy w skrócie tok tego rozumowania. W swoim założeniu autorka oparła się na fakcie istnienia rytmu stałego wydatku energetycznego w ustabilizowanym życiu dorosłego człowieka. Istotnie w warunkach naturalnego rytmu dnia i nocy, a więc określonej ilości godzin snu (ts) i godzin aktywności (ta}

– 1 przy określonym poziomie metabolizmu podstawowego, którego średnią wielkość możemy obliczyć w kcal* przypadających na

– 1 godzinę doby (e0) człowiek wydatkuje stałą ilość energii przypadającą na 1 godzinę aktywnego życia (a), którą możemy obliczyć w kcal posługując się następującym wzorem:

Gdzie E24 — ogólny wydatek energii w ciągu 24 godzin wyrażony w kcal.

Jeżeli teraz chcemy obliczyć stały wydatek energetyczny (n) w kcal przypadający na 1 godzinę sztucznej doby i oznaczy-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *