Statystyczne opracowanie wyników

Przedstawione powyżej możliwości gromadzenia wyników na temat dobowych zmian różnych procesów życiowych organizmu nie uwzględniają jednego, bardzo istotnego czynnika, a mianowicie nie pozwalają na odróżnianie danych dotyczących rytmiki’ egzogennej od endogennej. Otrzymane wyniki, będące przejawem działania rytmu endogennego, zawierają zwykle tzw. „szumy biologiczne” (Halberg, 1969), powstające w wyniku oddziaływania różnych czynników środowiska. W rozdziale pierwszym mówiliśmy o badaniach „czystych” (spontanicznych) rytmów biologicznych przez umieszczenie zwierząt w tzw. warunkach stałych. Oczywiście pozwala to w dużym stopniu wyeliminować zakłócające działanie czynników środowiska na rytmikę badane- go procesu. Nie wydaje się jednak by można było pozbyć się wszystkich czynników środowiska, takich jak np. zmiany natężenia pola magnetycznego, promieniowania kosmicznego itp. Tak więc, by móc odróżnić prawdziwe synchronizatory (Zeitgeber) od czynników tylko zakłócających (maskujących) rytmy, niezbędne jest poddawanie uzyskanych wyników analizie statystycznej.

Przeważająca większość otrzymanych do tej pory danych eksperymentalnych była przedstawiona tylko jako funkcja czasu, co oznaczało, że na uzyskane wartości ma decydujące znaczenie pora doby pobierania próby. Zwykle więc uzyskaną biologiczną wartość „y” umieszczano na osi rzędnej a czas „t” na osi odciętej. Tak więc z matematycznego punktu widzenia można się spodziewać, że y = f(t) co oznacza, że „y” jest funkcją czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *