Sposób w jaki zewnętrzne czynniki mogą wprowadzać rytmikę

Dotychczas opisano szereg różnych aparatów służących do pomiarów zużycią 02 lub uwalniania C02 przez zwierzęta lub przez ich tkanki. Jednakże, jak widzimy z tego krótkiego przeglądu, skala trudności, piętrzących się podczas badania rytmiki dobowej tego procesu jest ogromna. Ponieważ eksperymenty powinny trwać przez długi czas (co najmniej kilka kolejnych dni) istnieje konieczność zastosowania systemu automatycznego pomiaru zużycia 02 przez badany organizm. To z kolei może prowadzić do powstania okresowych i systematycznych błędów pomiarów. W skrajnych przypadkach ujawniona rytmika zużycia tlenu może być całkowicie wywoływana przez urządzenie pomiarowe. CO’ więcej, wszystkie te błędy często powtarzają się w rytmie 24-go- dzinnym. Inną bardzo ważną rzeczą jest to, by pomiary były do-konywane w takich warunkach, w których czynniki zewnętrzne nie mogą mieć wpływu na badane zwierzę. A więc stosowane przez nas urządzenie nie może „narażać” badanego organizmu na działanie rytmicznych czynników takich jak hałas, wibracja motorów elektrycznych, temperatura, światło itp.

Sposób w jaki zewnętrzne czynniki mogą wprowadzać rytmikę do badanych przez nas procesów metabolicznych organizmu został przedstawiony przez Heusnera (1965):

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *