Serotonina i jej udział w rytmie dobowym

Podobnie Yutaka Asano (1971) stwierdził występowanie przesuniętego w fazie rytmu dobowego 5-hydroksytryptaminy (serotoniny) mózgu noworodków szczurzych w wieku od 17 dni od urodzenia, w stosunku do rytmu występującego u osobników dorosłych. Mianowicie w mózgu 8—17-dniowych szczurów istnieją wyraźne zmiany dobowe poziomu serotoniny z maksimum przypadającym na godziny nocne i minimum w dzień. Począwszy od 35—37 dnia życia postnatalnego maksimum stę-żenia serotoniny występuje w dzień, zaś minimum w nocy. Autor ten badał również dobowe zmiany poziomu noradrenaliny w mózgu tych samych szczurów i nie stwierdził podobnego przesunięcia fazy rytmu podczas rozwoju postnatalnego tych zwierząt. U noworodków jak i szczurów starszych stwierdza się występowanie dobowego rytmu zmian poziomu tej katechola- miny ze szczytem przypadającym na okres nocy i minimum występującym w okresie dnia.

Prawdopodobny udział serotoniny i noradrenaliny w mechanizmie regulacji rytmiki aktywności lokomotorycznej zwierząt zostanie przedyskutowany w następnym rozdziale tej książki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *