Rytmy komórkowe

Zmiany dobowe w aktywności metabolicznej komórki oraz częstotliwości jej podziałów były znane już od dawna (Barnum et al. 1958). Jednakże jak dotychczas ukazało się stosunkowo niewiele prac na temat morfofizjologicznych zmian dobowych zachodzących na terenie komórki. Jak się wydaje, jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest niezwykle uciążliwa i pracochłonna metodyka badań histochemicznych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że histochemia jest stosunkowo młodą dziedziną nauki stale poszukującą nowych metod badawczych. Być może dlatego też początkowe prace z zakresu rytmów komórkowych dotyczyły !głównie dobowych zmian podziałów mito- tycznych komórek zwierzęcych i roślinnych (Bullough, 1948 Btinning, 1963 i inni).

Osiągnięcie cytologii, związane przede wszystkim z wprowadzeniem do badań metabolizmu komórek techniki autoradiogra- ficznej, umożliwiły ustalenie wzajemnych powiązań między strukturami wewnątrzkomórkowymi rzucając nowe światło na procesy rytmiczne rozgrywające się na terenie komórki. Na przykład, wprowadzenie znakowanej trytem tymidyny pozwoliło precyzyjnie ustalić w różnych godzinach doby ilość komórek znajdujących się w fazie S cyklu generacyjnego (Pilgrim, 1967 Eling,

Metoda ta pozwala również na zbadanie długości trwania tej fazy. W rozdziale tym zostaną więc omówione niektóre aspekty rytmów komórkowych związanych ze zmianami morfologicznymi i histochemicznymi zachodzącymi na terenie poszczególnych komórek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *