Rytmy dobowe a walka z owadami

Omówione w poprzednich rozdziałach dane, szczególnie dotyczące rytmów dobowych w rozwoju owadów, sugerują możliwość wykorzystania ich w walce z owadami. Znając rytmikę składania jaj, linek larwalnych, a szczególnie pory doby, gdy wylatują one już jako postacie dorosłe, możemy znacznie efektywniej walczyć z owadami szkodnikami. W ostatnich latach badania farmakologiczne wykazały, że również stadia dorosłe owadów wykazują zmiany dobowe wrażliwości na różne insektycydy. Pierwsze obserwacje w tym zakresie poczyniono na karaluchach Blattella germanica (Beck, 1963). Owady te były początkowo hodowane w warunkach LD 12:12, a następnie przeniesiono je do stałego przyćmionego oświetlenia. W takich warunkach, jak wiemy, wykazywały one spontaniczną aktywność lokomotoryczną. Tak przy-gotowanym owadom wstrzykiwano do hemolimfy w różnych porach doby jednakową ilość (2/.

Zastosowanie innych, powszechnie używanych insektycydów jak DDT wskazywało, również na istnienie dobowych zmian wrażliwości karaluchów choć rytmika ta nie była tak wyraźna jak w przypadku wspomnianego wyżej KCN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *