Rytmy dobowe a działalność człowieka

Z chwilą, gdy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że rytm biologiczny jest podłożem, na którym realizują się wszystkie podstawowe procesy życiowe, musimy umieć wyciągnąć z tego faktu praktyczne wnioski. Poznanie rytmów dobowych ma więc nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne znaczenie. Dogłębne zbadanie procesów kierujących powstawaniem i utrzymywaniem rytmicznych zjawisk fizjologicznych oraz ustalenie ich zależności od warunków otoczenia jest bardzo ważne w podróżach poza obręb czasu, a więc w podróżach kosmicznych. Wszystkie czy w miarę wszystkie czynniki, które oddziałują na rytmikę procesów życiowych organizmów, musimy poznać jeszcze z innego, ważniejszego niż podróże kosmiczne względu, a mianowicie by móc je szeroko uwzględnić w ńiedycynie. Poznanie naturalnej rytmiki procesów życiowych otwiera przed medycyną nieznane dotąd horyzonty. Dotyczy to zarówno poznania samych przyczyn schorzeń, ich przebiegu, jak i skutecznej walki o pełne zdrowie człowieka. Musimy się nauczyć odpowiedniego stosowania leków. „Odpowiedniego”, tzn. z uwzględnieniem pory doby, a tym samym stanu fizjologicznego organizmu, czy mówiąc jeszcze inaczej — fazy jego rytmu. Znane są już fakty zupełnie innej reakcji ustroju na tę samą dawkę leku stosowanego o różnych porach dnia lub nocy. Należałoby więc skończyć z ciągle stosowaną praktyką przepisywania leków wg zasady „trzy razy dziennie” bo zamiast pomocy możemy przynieść nie zamierzoną szkodę.

W rozdziale tym podkreślimy aspekty praktyczne biorytmów, a także przedstawimy możliwości dalszych badań w tym zakresie.

Dobowe zmiany wrażliwości organizmów na substancje hormonalne i narkotyki

W ostatnich latach niezmiernie dużo uwagi poświęca się badaniom wpływu różnych substancji chemicznych na organizm z uwzględnieniem jego naturalnej rytmiki dobowej. Powstała oddzielna gałąź chronobiologii zwana chronofarmakologią, której zadanie polega między innymi na ustalaniu reakcji organizmu, czy określonych jego tkanek, na tę samą dawkę substancji farmakologicznych stosowanych w różnych porach doby. Zagadnienie to ma ogromne znaczenie praktyczne i różne jego aspekty zostały przedstawione w pracach Reinberga i Halberga (1971), Re- inberga (1973) oraz w materiałach zjazdowych przygotowanych przez Schevinga i Halberga (1980).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *