Rytmika zdobywania pokarmu przez pszczoły

Pierwsze obserwacje przeprowadzone na pszczołach dotyczyły rytmiki zdobywania przez nie pokarmu. Stwierdzono mianowicie, że odwiedzają one regularnie, zawsze o tej samej godzinie, miejsca gdzie wystawiano słodki nektar. Pszczoły zjawiały się o określonej godzinie nawet wtedy, gdy pokarm nie był wystawiany, co wykluczało możliwość udziału w regulacji rytmu zdobywania pokarmu bodźców zapachowych.

Stwierdzenie, że pszczoły „pamiętają” godzinę karmienia nie dowodziło jeszcze endogennego podłoża tego procesu. Wykazały to sprytnie pomyślane doświadczenia Rennera (1957). Autor ten trenował w Nowym Jorku pszczoły do odwiedzania karmnika o określonej porze dnia, następnie w ciągu nocy zostały one przewiezione do Davis w Kalifornii i wystawione na działanie tamtejszych warunków środowiska (różnica czasu między tymi miejscowościami wynosi około 5 godzin). Pierwszego dnia po przewiezieniu pszczoły odwiedzały pusty karmnik w okresie, w którym otrzymywały one pokarm w Nowym Jorku. W dwu następnych dniach okres odwiedzania karmnika zaczął się przesuwać w kierunku odpowiedniego czasu lokalnego (ryc. 57).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *