Rytmika endogenna

Doświadczenie to wyraźnie wskazuje na istnienie endogennej regulacji rytmu zdobywania pokarmu przez pszczoły z jednej strony, oraz na możliwości jego synchronizacji, z drugiej. Owady przewiezione do innego miejsca początkowo całkowicie ignorują czas lokalny i zachowują się według „wskazań” własnego zegara.

Rytmika endogenna ujawnia się również w warunkach labo-ratoryjnych przy zastosowaniu stałego oświetlenia. Wtedy pszczoły wykazują spontaniczną rytmikę zdobywania pokarmu o okresie wynoszącym około 23,4 godz. (Renner, 1957). Dalej okazało się, że nie mogą one być trenowane do zdobywania pokarmu w cyklu, który przekracza o dwie godziny czas trwania doby (Beier, 1968). Świadczy to o tym, że owady te dziedziczą „poczu-

– 111111 >- cie” czasu o okresie 24-godzinnym. Również aktywność lokomotoryczna pszczół ma charakter endogenny, ponieważ w warunkach DD wykazują one aktywność spontaniczną o okresie zbliżonym do 22 godzin (Spangler, 1972).

Posiadanie endogennego mechanizmu regulacji rytmiki zdobywania pożywienia ma duże znaczenie adaptacyjne do warunków środowiska. Wiadomo bowiem, że kwiaty wydzielają nektar o ściśle określonych godzinach doby, posiadanie więc zdolności przewidywania, ułatwia jego zdobywanie.

Podobne mechanizmy regulacji rytmiki zdobywania pokarmu istnieją również i u innych owadów społecznych (Wilson, 1971).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *