Rytmika dobowa w organizmach zwierzęcych

W dalszych rozważaniach zastanowimy się nad rytmiką dobową w rozwoju organizmów zwierzęcych. Zostaną tu omówione niektóre zagadnienia związane z powstawaniem rytmiki dobowej w rozwoju osobniczym organizmu. Zagadnienia te będą omawiane przede wszystkim na przykładzie rytmów dobowych w rozwoju owadów gdzie zostały one, jak ‚dotychczas, najdokładniej poznane.

W części poświęconej mechanizmom regulacji rytmiki dobowej możliwie szeroko zostaną przedstawione najnowsze badania dotyczące lokalizacji endogennego’ zegara biologicznego’ oraz mechanizmu jego działania. Szczególnie dużo miejsca zostanie poświęcone badaniom przeprowadzonym w tym zakresie na owadach oraz kręgowcach laboratoryjnych. W podsumowaniu tych rozważań zastanowimy się nad ekologicznymi aspektami rytmów dobowych. Zostanie zwrócona uwaga na adaptacyjną funkcję rytmiki dobowej. Podjęta zostanie również próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego organizmy zwierzęce wytworzyły na drodze ewolucji endogenne, samoregulujące się mechanizmy zegarowe.

W zakończeniu podsumowane zostaną rozważania z poprzednich rozdziałów z uwypukleniem tych zagadnień, które odgrywają lub mogą odgrywać, zasadniczą rolę w działalności człowieka, w jego dążeniu do- pełnej harmonii z naturalną rytmiką przyrody. Spróbujemy również przedstawić perspektywy przyszłych badań zegarów biologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *