Rytmika dobowa procesów biochemicznych u zwierząt kręgowych

Niezmiernie dużo badań przeprowadzono nad rytmiką dobową różnych procesów biochemicznych zachodzących w organizmach zwierząt ‚kręgowych. Większość z tych prac dotyczy dobowych zmian biologicznie aktywnych substancji występujących w różnych tkankach i ich powiązanie z ważnymi procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie. Bardzo^ .intensywnie badano pod tym względem dobowe zmiany poziomu różnych hormonów w krwi kręgowców (Schering i Pauly, 1966 Dixit i Buckley, 1967 Krieger i Kriieger, 1967 Laird i Fax, 1970 Butcher et al. 1972 McKeown, et al. 1973).

Dla przykładu można podać badania przeprowadzone w tym zakresie nad rytmem zmian poziomu kortykosteronu w surowicy krwi szczurów (Hodges, 1970 Hodges i Mitchley, 1970). Autorzy ci wykazali, że najniższy poziom tego hormonu występuje w godzinach rannych po czym stopniowo wzrasta i osiąga maksimum o godzinie 20 (ryc. 72). W dalszych badaniach nad mechanizmem regulacji tych zmian stwierdzono, że podawanie szczurom w wodzie pitnej betametazonu w ilości 35[xg/100 g masy ciała przez okres dwóch tygodni znosi całkowicie ten rytm. Wynik ta-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *