Rytm biologiczny a teoria nauki

Wreszcie należałoby jeszcze podkreślić niezwykłą atrakcyjność samej problematyki rytmów biologicznych z punktu widzenia teorii nauki. Poszukiwanie wewnętrznych mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie i podtrzymywanie rytmiki dobowej należy zaliczyć do jednej z najciekawszych dziedzin biologii.

Wydaje się, że w tym krótkim wstępie została zarysowana ważkość problematyki, która ma stanowić temat tej książki. Pozostaje jeszcze sprawa jak ją przybliżyć Czytelnikowi. Otóż w ostatnich latach zostało zgromadzone ogromne piśmiennictwo na temat różnych procesów fizjologicznych zmieniających się w rytmie dobowym. Bez wątpienia nie uda się zamieścić tu wszystkich, nawet ważniejszych, osiągnięć w tej dziedzinie. Dlatego też przy układaniu planu tej książki starano się uwzględnić tylko najistotniejsze problemy dotyczące rytmów biologicznych oraz funkcji zegara biologicznego. Zostaną tu omówione tylko badania dotyczące endogennej rytmiki dobowej pozostawiając na uboczu takie zagadnienia, jak: rytmy egzogenne, rytmy sezonowe, pływowe, księżycowe i wiele innych, które mogą być tematem oddzielnego opracowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *