Różnica między doświadczalną i kontrolną grupą owadów

Różnica między doświadczalną i kontrolną grupą owadów w obu przypadkach jest istotna statystycznie (p

Na podstawie tych diagramów można stwierdzić, że szczyty godz. Najprostszy wniosek z przeprowadzonych doświadczeń jest następujący: substancja znajdująca się w hemolimfie lub tkankach owada powoduje powstawanie rytmiki aktywności ruchowej tych zwierząt. Jednakże jak wytłumaczyć fakt, że od 20 do 40 par kontrolnych wykazuje wyraźny rytm aktywności ruchowej bez połączenia hemolimfy? Widocznie rytmicznie poruszający się dawca może w sposób mechaniczny pobudzać biorcę, wytwarzając określoną aktywność ruchową. Zatem w grupie owadów doświadczalnych pewien ich procent może wykazywać rytm aktywności ruchowej nie na skutek przenoszenia się substancji hormonalnej krążącej w hemolimfie, ale na skutek mechanicznego pobudzania biorców. Jeżeli nawet rzeczywiście tak jest, to i tak połączenie hemolimfy jest czynnikiem decydującym w transponowaniu rytmu z jednego owada na innego.

Jakiego typu substancja wydzielana do hemolimfy może być odpowiedzialna za wytwarzanie rytmiki aktywności ruchowej owadów.

– 1) może to być substancja produkowana przez układ neuro-hormonalny owada (neurosekret) lub

– 2) mogą to być hormony stresowe (Cook et al. 1969), metabolity czy dobowe zmiany stężenia jonów w hemolimfie owadów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *