Rejestracja aktywności zwierząt pływających

Dotychczas ukazało się wiele prac, w których autorzy dokonywali rejestracji aktywności ruchowej zwierząt wodnych (Bennett, 1954 Bennett, et al. 1957 Brown, 1954, 1961 Naylor, 1958 Kup- fermann, 1965, 1968. Jegla i Poulson, 1968).

Ogólnie, metoda ta polega na umieszczeniu zwierzęcia w naczyniu z wodą, w którym zanurzona jest płytka szklana przymocowana do metalowego pręta. Pływające zwierzę porusza znajdującą się w wodzie płytkę, a to z kolei włącza i wyłącza obwód prądu, co może być rejestrowane na obracającym się walcu kirnografu lub przesuwającej się taśmie papieru.

Na takiej zasadzie był zbudowany aktograf używany przez Kupfermanna (1968) do rejestracji aktywności ruchowej zająca morskiego (Aplysia californica). W jego skład wchodziło naczynie o pojemności około 200 dm3. Nad naczyniem znajdowała się miedziana płytka, w której wywiercono- dwa otwory (ryc. 21A). Przez każdy otwór wprowadzono pręt składający się z dwóch części: miedzianej i plastikowej (ryc. 21B). Część plastikowa zanurzona

Opisany aktograf jest bardzo łatwy do wykonania i może mieć zastosowanie do badań aktywności dobowej ryb oraz większych stawonogów jak np. raki, kraby itp. W zależności od celu doświadczenia można zmienić jego czułość przez zastosowanie większej ilości prętów zanurzonych w wodzie tak, że praktycznie nawet najmniejszy ruch zwierzęcia może być zarejestrowany. Podobny

Do rejestracji aktywności ruchowej służyły dwie specjalne elektrody umieszczone w komorze ze zwierzęciem podłączone do urządzenia rejestrującego (połygrafu). Komorę ze zwierzęciem umieszczono w łaźni wodnej w stałej temperaturze.

Aparat ten może być zaadaptowany do badań nad rytmiką do- bową różnych zwierząt pływających. W tym -celu należałoby używać komór o różnych rozmiarach oraz ustalać odpowiednią szybkość przepływu wody.

Jest to doskonałe urządzenie do badań wpływu różnych warunków oświetlenia na metabolizm i aktywność ruchową zwierząt wodnych. Wydaje się również, że po niewielkich modyfikacjach można by go użyć do- badań bioenergetycznych w warunkach laboratoryjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *