Regulacja procesów rytmicznych kręgowców

Jak widać z zamieszczonych danych implantacja mózgu pobranego od dwóch różnych typów świerszczy do owada nieryt- micznego prowadzi do powstania bardzo wyraźnego rytmu aktywności ruchowej. Rytm ten utrzymuje się przez 2—3 doby, po czym biorca ponownie wykazuje brak rytmiczności. U owadów kontrolnych, którym implantowano mózgi po uprzednim zniszczeniu ich komórek neurosekrecyjnych nie stwierdzono nawet śladów rytmiczności. Wydaje się więc, że istotnie w komórkach tych jest zlokalizowany zegar biologiczny. Jego funkcja polegałaby na rytmicznym uwalnianiu cło hemolimfy owada neuro- sekretu. Powstaje teraz pytanie jaki jest mechanizm działania neurosekretu na połączenia nerwowo-mięśniowe owada. Fakt, że po implantacji mózgu od dawcy rytmicznego do nierytmicz- nego i hiperaktywnego następuje bardzo wyraźne obniżenie aktywności, sugeruje, że uwalniany do hemolimfy neurosekret wywiera działania hamujące aktywność ruchową. Niezbędne są jednak dalsze badania w tym zakresie.

Regulacja procesów rytmicznych kręgowców. Równocześnie z pracami prowadzonymi nad mechanizmem regulacji rytmów dobowych bezkręgowców prowadzono również intensywne doświadczenia w tym zakresie na kręgowcach. Nie sposób jest tu omówić wszystkie, nawet ważniejsze, osiągnięcia na tym polu, dlatego też postaramy się przedstawić tylko uproszczony model mechanizmu zegara biologicznego, który •wyłania się z dotychczas nagromadzonych danych eksperymentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *