Przejrzysty sposób prezentowania wyników

Bardzo pomysłowym sposobem przedstawienia wyników dotyczących jednoczesnego przebiegu rytmu dobowego kilku różnych procesów zachodzących w organizmie jest sposób zaprezentowany przez Reinberga (1973). Autor ten badał wpływ tych samych dawek różnych substancji chemicznych w zależności od pory ich stosowania i otrzymał szereg dobowych zmian wrażliwości na nie tego samego organizmu. Uzyskane wyniki przedstawił na skali czasu tylko w postaci akrofaz (wartości maksymalnych) wraz z ich odchyleniami standartowymi (ryc. 33). Zaznaczone zostały również amplitudy rytmu i ich odchylenia standardowe. Jest to bardzo przejrzysty i godny polecenia sposób prezentowania wyników dotyczących rytmu dobowego zmian różnych procesów fizjologicznych.

Podobne analizy należy przeprowadzić koniecznie we wszystkich przypadkach, gdzie mamy do czynienia z endogenną rytmiką spontaniczną. W dobie powszechnego zastosowania komputerów jest to bardzo proste do wykonania.

Binkley i in. (1973) przeanalizowali szereg wyników dotyczących aktywności lokomotorycznej ptaków i płazów i przedstawili nowy sposób ich analizy statystycznej pozwalający na odróżnienie „czystego” rytmu od „tła”. Ogólnie metoda ta pozwala na statystyczne porównanie długości okresów (t) różnych grup badanych zwierząt, a także, co jest bardzo ważne, pozwala na stwierdzenie czy określony typ bodźca może pełnić rolę dawcy czasu dla organizmu.

Ostatnio De Prins i Cornelissen (1980) oraz Haus et al. (1980) przedstawili wiele metod statystycznej analizy wyników dotyczących rytmiki dobowej. Tam też Czytelnik znajdzie obszernie cytowane piśmiennictwo z tęgo zakresu.

Jak ważna jest sprawa zastosowania odpowiedniej metody analizy statystycznej przekonać może prosty przykład analizy wyników dobowych zmian temperatury rektalnej u człowieka (Cornellisen et al. 1981). Autorzy ci dokonali pomiaru temperatury stosując jej automatyczne monitorowanie co 12 minut (Dt = 12) u pięciu osób przetrzymywanych w komorze izolacyjnej przez 48 godzin. W warunkach tych aktywność przypadała.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *