Proces rytmiczny w gonadach męskich owadów

Również w gonadach męskich owadów można zaobserwować występowanie procesów rytmicznych. Zmiany dobowe są szczególnie wyraźne w ilości dzielących się komórek płciowych w cyklu spermatogenezy. Doświadczenia wykonane w tym zakresie na jądrach świerszczy (Cymborowski, dane nie opublikowane) wskazują, że w warunkach LD 12:12 najwięk- sza liczba komórek będących w fazie podziału (stadium meta- fazy) występuje w pierwszych godzinach okresu światła.

Wyniki tych badań sugerowałyby, że powstawanie i dojrzewanie spermy w gruczołach płciowych owadów odbywa się również w rytmie dobowym. Potwierdzałyby to badania Rie- manna et al. (1974) wskazujące na to, że istnieje dobowy rytm uwalniania spermy przez jądra jednego z gatunków owadów żyjących w mące, a mianowicie Anagasta kühniella. Autorzy ci stwierdzili, że u tych owadów hodowanych w warunkach LD 12:12 uwalnianie spermy z jąder odbywa się w drugiej połowie fazy świetlnej. Przetrzymywanie poczwarek lub dorosłych owadów w stałym świetle hamuje wyraźnie ilość produkowanej i uwalnianej spermy, natomiast warunki stałej ciemności nie hamowały tego’ procesu.

Brak jest tego typu danych odnośnie do funkcjonowania jąder świerszczy. Jednakże występowanie na ich terenie wyraźnej rytmiki podziałów prakomórek płciowych sugeruje, że dojrzewanie i uwalnianie spermy u tego gatunku odbywa się również w sposób cykliczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *