Probeck i Rensing

Na podkreślenie zasługuje fakt występowania niewielkiego przesunięcia szczytu syntezy RNA w badanych komórkach ne-urosekrecyjnych u samców w porównaniu z samicami świersz- czy (Cymborowsld i Dutkowski, 1970a). U samców szczyt syntezy RNA w komórkach neurosekrecyjnych pars intercerebra- lis występuje natychmiast po zapaleniu światła zaś u samic w około 4 godziny później (ryc. 89).

Probeck i Rensing (1974) przy zastosowaniu techniki auto- radiograficznej wykazali istnienie dobowej rytmiki poziomu cytoplazmatycznego RNA w gruczołach ślinowych larw Drosophila. Przy czym wyróżniono tu dwa typy komórek: proksymal- nej i dystalnej części gruczołu. W komórkach proksymalnych występuje jedno maksimum inkorporacji 3 H-urydyny i przypada ono między godziną 12 a 18. Natomiast komórki dystalne wykazują dwa szczyty: jeden w godzinach 6 a 9, a drugi o godzinie 21. W innych badaniach stwierdzono rytmikę dobową inkorporacji 3H-urydyny pojedynczych pufów chromosomów śli— niankowych larw tego owada (Nagel i Rensing, 1974). Obserwowane zmiany w poziomie RNA są wyraźnie skorelowane z cyklami funkcjonalnymi tych komórek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *