Potwierdzenie istnienia rytmiki dobowej linek larwalnych

Stwierdzenie istnienia rytmiki dobowej linek larwalnych ma bardzo duże znaczenie z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Świadczy bowiem o istnieniu rytmiki dobowej uwalniania hormoru juwenilnego, co może mieć olbrzymie znaczenie przy stosowaniu tej substancji i jej analogów do walki z owadami. Zagadnienia te zostaną omówione w ostatnim rozdziale tej książki.

Na zakończenie należy dodać, że nie wszystkie gatunki owadów wykazują rytmikę linek larwalnych. Na przykład nie stwierdzono jej u larw komarów Aedes taeniorhynchus, mimo że były one trzymane w warunkach LD 12:12 (Nayar, 1967). Natomiast gatunek ten posiada bardzo wyraźną rytmikę dobową przepoczwarczeń. Z kolei rytm przepoczwarczeń nie występuje u innych gatunków komarów. Nayar i Sauerman (1970) przebadali pod tym względem 15 różnych gatunków komarów na Florydzie i wykazali, że tylko 4 z nich posiadało wyraźny rytm dobowy. Niezbędne są więc dalsze intensywne badania w tym zakresie.

Rytmika dobowa linek imaginalnych (wylęganie się postaci dorosłych) jest zjawiskiem występującym powszechnie u owadów. Została stwierdzona u owadów z rzędów: Lepicloptera, Díptera, Hymenoptera, Trichoptera, Neuroptera, Odonata i wielu innych. Przegląd wcześniejszych prac na ten temat został zamieszczony w monografii Remmerta (1962).

Zwykle linki imaginable owadów odbywają się w pierwszych godzinach po wystąpieniu światła. Czasami obserwuje się drugi szczyt przypadający na godziny wieczorne, jak to jest u Drosophila (Harker, 1965a, b).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *