Potrzebne są kolejne badania

Dotychczasowe dane są jeszcze zbyt skąpe, by można je było uogólniać. W przypadku Anthonomus grandis oraz skorpionów, maksimum aktywności AChE występuje w okresie maksymalnej aktywności lokomotorycznej, zaś u Acheia domesticus odwrotnie, maksymalną aktywność obserwuje się również w okresie światła, ale podczas niskiej aktywności tych owadów. Być może decydujący wpływ na aktywność AChE ma faza światła, a nie różna aktywność zwierzęcia. Należy jednak podkreślić, że pod względem metodycznym wszystkie omawiane prace różnią się zasadniczo i być może tam należy szukać źródła rozbieżności. W przypadku Anthonomus aktywność AChE oznaczano w całych owadach, u skorpionów była ona oznaczana w nerwowym łańcuszku brzusznym, zaś w przypadku świerszczy — tylko w mózgu.

Bardzo trudne do interpretacji są wyniki dotyczące dobowych zmian niektórych elektrolitów w hemolimfie owadów. Brady (1967a, 1968) wykazał, że w hemolimfie Periplaneta americana występują dobowe wahania jonów sodu i potasu. W przypadku jonów potasu różnica między maksimum a minimum wynosiła około 10%, przy czym wartość minimalną obserwowano na początku szczytu aktywności badanych owadów. Autor ten nie wyciąga jednak wniosku na temat możliwości udziału elektrolitów w regulacji rytmu dobowej aktywności Periplaneta americana. We wcześniejszej pracy Pichon i Boistel (1963) stwierdzili, że dieta bogata w potas powoduje hamowanie aktywności lokomotorycznej karaluchów. Tak więc stwierdzony przez Brady’ego spadek K+ w hemolimfie tych owadów przed ich wzmożoną aktywnością potwierdzałby wcześniejsze dane. Jednakże pozostaje nadal niewyjaśniona sprawa, czy 10% spadek poziomu K+ jest wystarczający do pobudzenia owada do wzmożonej aktywności lokomotorycznej. Istnieje również możliwość, że obserwowane zmiany powstają w wyniku rytmicznej działalności jakiegoś narządu np. cewek Malpighiego. Wydaje się, że niezbędne są dalsze bada-nia w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *