Pomiary absorpcji promieni podczerwonych

Ilość zużywanego tlenu jest podawana i rejestrowana automatycznie, gdy tylko jego ciśnienie w komorze eksperymentalnej spadnie o 1 mm słupa wody poniżej ciśnienia atmosferycznego.

Jako wskaźnik przemian metabolicznych zachodzących w 1966 . Do pomiarów ilościowych dwutlenku węgla może służyć aparat opisany przez Wronkowskiego (1961).

Do ciągłego pomiaru wydychanego przez zwierzę dwutlenku węgla może służyć aparat skonstruowany przez Levengooda (1969). Zastosowana tu metoda jest oparta na pomiarach absorpcji promieni podczerwonych (o długości fali 4,3 ,um) przez C02 wydychany przez zwierzę znajdujące się w zamkniętej komorze.

Znając ilość zużywanego przez zwierzę C02 lub wydychanego C02, czy obu tych gazów jednocześnie, bardzo łatwo jest przedstawić jego przemiany energetyczne mierzone w kaloriach . Należy tu obliczyć współczynnik oddechowy (RQ), tzn. stosunek ilości uwalnianego C02 do zużytego 02. Tego typu wyliczenia mają szczególne znaczenie w badaniach przemian energetycznych zachodzących w danym biotopie (Grodziński, 1961 Kle- kowski, 1971).

Ostatnio coraz częściej podejmuje się badania nad rytmem przemian metabolicznych poszczególnych narządów zwierzęcia (Czaja-Topińska et al. 1970 Klekowski et al. 1972 Leenders i Knoppien, 1973). Z metod używanych do tego typu badań najbardziej nadaje się ogólnie znany aparat Wartburga (Slater, 1967 Leenders i Knoppien, 1973) lub metoda nurków karte- zjańskich (Holter, 1943 Zeuthen, 1960 Glick i Holter 1961 Klekowski, 1971).

W badaniach nad metabolizmem mózgu owadów został wykorzystany aparat zbudowany wg pomysłu K. Slamy (informacja ustna).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *