Perspektywy badań rytmów dobowych

Po zapoznaniu się z obszernym piśmiennictwem dotyczącym rytmów dobowych nasuwa się szereg wniosków i refleksji odnośnie do dalszych możliwości badań w tym zakresie. W chwili obecnej nagromadzono, jak się wydaje, dostateczną ilość danych wskazujących na to, że rytmy dobowe występują na wszystkich możliwych poziomach organizacji żywej materii począwszy od komórki, a skończywszy na organizmie jako całości. Uzyskane wyniki badań rytmów dobowych są dzisiaj pokaźnym już dorobkiem stanowiącym nową dziedzinę biologii, a mianowicie chrono- biologię, w obrębie której zaznaczają się takie działy jak:

– 1. Chronofizjologia — dziedzina obejmująca swoim zakresem wszystkie zmieniające się w rytmie dobowym procesy życiowe zachodzące na terenie organizmu, tkanek i komórek. Przykładowo będą tu należały dobowe zmiany metabolizmu w bardzo szerokim ujęciu, dobowe zmiany funkcji narządów en- dokrynalnych, zmiany w układzie krwionośnym i nerwowym oraz rytmika zachowania się organizmów. Tutaj zaliczymy również wszystkie omawiane zmiany dobowe zachodzące podczas rozwoju ontogenetycznego organizmów. W zakresie rytmów ko-mórkowych wymienić należy dobowe zmiany syntezy RN A, białek, zmiany aktywności enzymów itp.

– 2. Chronofarmakologia — dziedzina zajmująca się badaniem wpływu różnych substancji chemicznych na przebieg rytmiki dobowej procesów życiowych. Można tu również zaliczyć badania mające na celu wyjaśnienie jakie działanie na rytmy dobowe wywierają czynniki chemiczne i fizyczne włączając trucizny, promieniowanie radioaktywne itp., a więc wszystko* to co by się składało na chronotoksykologię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *