Oddziaływanie na rytmikę aktywności lokomotorycznej zwierząt

Wyniki tych doświadczeń nasuwają porównanie z wynikami uzyskanymi na świerszczach (Cymborowski, 1973a) po iniekcji rezerpiny. Jak przypominamy sobie iniekcja rezerpiny w ilości 10/?g/g masy ciała prowadziła do całkowitej utraty rytmu aktywności lokomotorycznej jeżeli badane owady trzymano w warunkach DD. Natomiaist ta sama dawka stosowana w warunkach LD wywoływała tylko efdkt przejściowy po 1—3 dniach utraty rytmu, owady go odzyskiwały ponownie. Być może w przypadku ptaków jak i owadów wprowadzono zaburzenia w podobnym mechanizmie regulacji rytmiki dobowej. To, że zwierzęta miały zdolność do synchronizacji rytmiki dobowej z warunkami środowiska po dokonanych zabiegach świadczy, że badane mechanizmy nie mogły reprezentować całego zegara biologicznego, a tylko niektóre z jego części składowych.

W przypadku kręgowców uważa się więc, że oprócz prawdopodobnego udziału w regulacji rozmnażania (Kitay i Altsch- ule, 1954) szyszynka stanowi ważną część mechanizmu zdolnego do odmierzania czasu przez organizm. Jak dotychczas niejasny jest jeszcze mechanizm tego oddziaływania na rytmikę aktywności lokomotorycznej zwierząt. Szczegółowe badania polegające na analizie ogólnej dobowej aktywności zwierząt sugerują, że nie wywiera ona wpływu na poziom tej aktywności (Quay, 1968 Binkley et al. 1972). Wcześniejsze prace donoszące o takim wpływie u szczurów (Reiss et al. 1967 Wong i Whiteside, 1968) oraz u łososia (Hafeez, 1970) były prowadzone tylko przez krótki okres czasu, który nie pozwalał na zbadanie rozkładu aktywności ruchowej w ciągu doby. Pozostaje więc przypuszczenie, że szyszynka wywiera bezpośredni wpływ na rytmikę dobowego rozkładu aktywności ruchowej kręgowców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *