Obserwowanie dobowych zmian

Jak dotychczas nie potrafimy jeszcze’wyjaśnić wyżej opisanych zmian. W okresie maksymalnego stężenia hormonów przysadkowych we krwi łososi obserwuje się stosunkowo niską aktywność tych ryb maksymalna ich aktywność przypada na pierwsze godziny po wystąpieniu okresu światła. Wydaje się więc, że obserwowany wzrost hormonów przysadkowych we krwi badanych zwierząt powstaje w następstwie ich wzmożonej aktywności ruchowej. Z drugiej strony, co już podkreślano, hormon wzrostowy powoduje uruchomienie rezerw tłuszczowych organizmu, co wykazano w badaniach przeprowadzonych na przeżuwaczach (Hartelendy i Kipnis, 1973) i ludziach (Blackard et al. 1971). Sugeruje to istnienie ujemnego sprzężenia zwrotnego blokującego dalszy wzrost stężenia tego hormonu przy wzroście poziomu wolnych kwasów tłuszczowych, co istotnie obserwuje się u łososi. Wzrostowi wolnych kwasów tłuszczowych we krwi tych zwierząt towarzyszy spadek poziomu hormonu wzrostu (Leatherland, et al. 1974).

Obserwowane dobowe zmiany poziomu różnych substancji występujących we krwi są odzwierciedleniem rytmicznego fun-kcjonowania różnych narządów i tkanek. O tym, że tak jest w istocie, świadczą wyniki obszernych badań przeprowadzonych przez Surowiaka (1969). Autor ten badał poziom kwaśnej fosfatazy u myszy, jako wskaźnik stanu funkcjonalnego takich narządów jak podwzgórze, przysadka, nadnercza i tarczyca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *