Nowe związki owadobójcze

Wydaje się, że w poszukiwaniach nowych związków owadobójczych powinno się brać pod uwagę możliwość dużych dobowych zmian wrażliwości owadów. Ma to duże znaczenie w ochronie środowiska przed nadmiernym jego skażeniem jak również z ekonomicznego punktu widzenia.

Ostatnio powstał pomysł zastosowania różnych warunków oświetlenia do walki z owadami. Pierwsze wyniki na temat zahamowania tempa wzrostu owadów po zastosowaniu nienaturalnych warunków oświetlenia zostały otrzymane w badaniach przeprowadzonych w tym zakresie na karaluchach Leucophaea maderae (Sullivan et al. 1969). Owady te hodowane w warunkach LD 12:12, a następnie co czwarty dzień wystawiane na działanie warunków LD 18:6 wykazywały znaczne zahamowanie tempa wzrostu mierzonego przyrostem masy ciała w stosunku do owadów hodowanych w warunkach DD i LL, a także w innych fotoperiodach. Również hodowla larw Heliothis virescens w powyższych warunkach oświetlenia potwierdziła wyniki otrzymane dla karaluchów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *