Niezależność funkcji zegara biologicznego

Również w badaniach nad rytmiką aktywności ruchowej świerszczy (Cymborowski, dane nie opublikowane) wykazano, że cykl temperaturowy o amplitudzie 10°C może powodować synchronizację tego procesu (ryc. 64). W doświadczeniach tych, przeprowadzanych w warunkach stałej ciemności, stosowano 12 godzin wysokiej temperatury (29°C) ,i 12 godzin niskiej (19°C) na dobę. Początek wysokiej temperatury przypadał na godzinę 18 zaś niskiej na godzinę 6. Należy zaznaczyć, że temperatura w warunkach doświadczalnych zmieniała się w sposób sinusoidalny.

Wyniki wielu doświadczeń wskazują, że najsilniejsze własności synchronizacyjne daje 24-godzinny cykl temperatury. Stosowanie innych cykli na przykład, 6 godzin wysokiej i 6 niskiej temperatury na przemian, nie powoduje synchronizacji rytmiki aktywności ruchowej. Podobne wyniki uzyskano przy stosowaniu 30-godzinnego cyklu. Zatem główne działanie temperatury polega na zmianie amplitudy określonego rytmu bez wpływu na jego okres. Wskazuje to na niezależność funkcji zegara biologicznego od zmian temperatury otoczenia. Zły byłby to zegar, gdyby jego wskazania zmieniały się wraz ze zmianą temperatury. Ptaki i ssaki prawdopodobnie nie mają tego problemu, ponieważ utrzymują ciepłotę swego ciała na stałym poziomie (oczywiście poza okresem hibernacji). Natomiast zwierzęta zmiennocieplne narażone są na znaczne wahania temperatury ich ciała. Ponieważ nasilenie większości procesów fizjologicznych wzrasta średnio dwukrotnie wraz ze wzrostem temperatury o każde 10°C (podobnie wiele chemicznych reakcji ma Qio 2.0) powodowałoby to poważne zaburzenia funkcji zegara biologicznego, gdyby był on wrażliwy na zmiany temperatury. Gdyby na przykład rytm aktywności ruchowej świerszczy podlegał tej regule, to jeżeli okres tego rytmu wynosi 24,5 godziny w 20°C, to powinien wynosić tylko około 12,3 godziny w temperaturze 30°C, ponieważ ich zegar biologiczny pracowałby dwa razy szybciej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *