Mutacja w obrębie krótkiego fragmentu chromosomu X

Na podstawie tych danych nasuwa się wniosek, że oba badane rytmy linek imaginalnych jak i zachowania się form dorosłych są pod kontrolą tego samego zegara biologicznego i co więcej zaczyna on już funkcjonować we wczesnych etapach rozwoju ontogenetycznego organizmów.

W dalszych badaniach, wspomniani tutorzy, po dokonaniu szeregu testów wykazali, że badana mutacja zaszła w obrębie krótkiego fragmentu chromosomu X. Tak więc uzyskano wynik podobny do tego, jaki otrzymał Rensing (1969b) dla mutantów Drosophila różniących się rytmiką zużycia tlenu. Czyżby więc wszystkie rytmy zachodzące w organizmie były pod kontrolą jednego zegara biologicznego? Uderzającą rzeczą jest to, że wyizolowane mutanty Drosophila, różniące się tak bardzo pod względem fenotypu behawioralnego, powstały na skutek zmian w obrębie tego samego funkcjonalnego genu. Można było bowiem przypuszczać, że wiele genów kontroluje różne rytmicznie przebiegające funkcje organizmu.

Należy sądzić, że dalsze zastosowanie metod genetycznych w powiązaniu z badaniem organizmów mozaikowych doprowadzą do dokładnego określenia, która część organizmu kontroluje rytmikę dobową złożonego organizmu. Już wstępne doświadczenia przeprowadzone w tym zakresie wskazują, że określony rytm dobowy determinuje genotyp odpowiadający głowie owada (Konopka i Benzer, 1971).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *