Model hormonalnej regulacji

Dobową rytmikę syntezy RNA stwierdzono nie tylko w komórkach neurosekrecyjnych mózgu i zwoju podprzełykowego. Istnieje ona również w takich tkankach owada jak nabłonek follikularny oocytów czy ciało tłuszczowe (Dutkowski i Cymborowski, 1970, 1971). Po przeprowadzeniu szeregu doświadczeń nad rytmiką syntezy RNA w tych tkankach !zarówno’ w warunkach in vivo jak i in vitro Dutkowski i Cymborowski (1973) zaproponowali model hormonalnej regulacji tego procesu (ryc. 88). Zwrócono szczególną uwagę na czynnik produkowany przez zwój podprzełykowy układu nerwowego Acheta domesticas w regulacji poziomu syntezy RNA w niektórych tkankach tych owadów. Stwierdzono, że w warunkach in vivo zwój podprzełykowy powoduje obniżenie poziomu syntezy RNA w kor- mórkach neurosekrecyjnych pars intercerebralis mózgu świerszczy. To samo dotyczy syntezy RNA w nabłonku follikularnym oocytów. Natomiast zwój ten nie wywiera wpływu na poziom syntezy RNA w komórkach ciała tłuszczowego.

Doświadczenia przeprowadzone w tym zakresie w warunkach in vitro wykazały jednak możliwość oddziaływania substancji produkowanej w zwoju podprzełykowym na metabolizm ciała tłuszczowego, co zostało przedstawione na wspomnianej już rycinie 88.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *