Metodyka bezpośredniej obserwacji

Metodyka bezpośredniej obserwacji jest mało przydatna w badaniach rytmu dobowego linek imaginalnych owadów z dwóch zasadniczych powodów: 1) z konieczności zapalania światła w o- kresie nocnym — poczwarki są wrażliwe na promienie świetlne, 2) niemożliwość precyzyjnego ustalenia godziny wylotu owada. Z tych powodów opracowano bardzo prostą metodykę automatycznej rejestracji tego procesu (Cymborowski, nieopublikowane). Urządzenie to składa się z kimografu, którego walec wykonuje jeden pełny obrót na dobę oraz dźwigni piszącej, do której przy-mocowany jest odwłok poczwarki (ryc. 19). Wszystkie ruchy poczwarki łącznie z ruchami wykluwania się są rejestrowane na okopconym papierze. Możliwe jest więc bardzo dokładne określenie

Opisana metoda ma również swoje niedogodności. Przede wszystkim praktycznie nie jest możliwe jednoczesne badanie większej liczby poczwarek, stąd gromadzenie wyników trwa dość długo. Zaistniała więc konieczność zbudowania aparatu, który by tę niedogodność eliminował. Urządzenie takie zostało skonstruowane i wypróbowane w badaniach linek imaginalnych mola woskowego. Jest ono modyfikacją aparatu używanego przez Truma- na (1972a).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *