Metamorfoza z jednej postaci w drugą

Do przejścia jednej postaci w drugą oprócz określonego stężenia hormonu mózgowego niezbędny jest także określony poziom w hemolimfie hormonu juwenilnego (JH). Truman (1972b) również w badaniach przeprowadzonych na larwach Manduca wykazał, że jest on wydzielany o określonej porze doby mniej więcej w 1,5 godziny po uwolnieniu PTTH. Do stwierdzenia tego autor ten doszedł analizując wyniki doświadczeń z zastosowaniem przewiązek wykonanych trzeciego dnia po przejściu badanych larw w stadium IV. Jak już wiemy, otrzymuje się wtedy larwy V stadium, formy przejściowe oraz poczwarki. Jeżeli otrzymane wyniki przedstawi się jako funkcję czasu zastosowanych przewiązek (ryc. 102), to uzyska się dwie krzywe,

Zastosowanie techniki ligatur pozwoliło również na ustalenie okresu uwalniania ekdyzonu przez gruczoły protorakalne larw Manduca sexta. Wydzielanie jego rozpoczyna się w 2,5 godziny po uwolnieniu PTTH i trwa przez co najmniej 3 godziny. Po tym okresie sekrecja ustaje i metamorfoza owada może zachodzić nawet po usunięciu gruczołów protorakalnych.

W podsumowaniu tych badań można przedstawić dobowy rozkład zmian aktywności poszczególnych ośrodków endokrynal- nych owada:

– 24.30 uwolnienie PTTH mózg nie jest konieczny do dalszego rozwoju,

– 2.00 uwolnienie JH — corpora allata nie są konieczne do dalszego rozwoju,

– 3.30—6.30 wydzielanie ekdyzonu — gruczoły protorakalne nie są konieczne do dalszego rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *