Metabolizm

Widzimy więc, że rytmika metabolizmu może być wywołana przez: 1) bezpośrednie działanie na zwierzę, 2) działanie pośrednie, poprzez aparat pomiarowy oraz 3) przez wprowadzenie systematycznych błędów w, samych pomiarach metabolizmu.

Jeśli chodzi o rejestrację metabolizmu to tu błędy mogą być wywołane przez: a) system wykrywający określoną ilość zużytego 02 (czułość aparatu), b) system przekazujący (względnie wzmacniający) tę informację da urządzenia rejestrującego, oraz c) przez sam układ rejestrujący. Wiele z podanych tu etapów rejestracji przemian metabolicznych może oddziaływać cyklicznie na zwierzę, co należy brać pod uwagę przy interpretacji wyników.

Praktycznie wszystkie metody histochemiczne mogą być stosowane w badaniach rytmów komórkowych. Przegląd tych możliwości został przedstawiony w obszernej monografii wydanej w 1967 roku, a zatytułowanej „The Cellular Aspects of Biorhyt- hms”.

W wielu prezentowanych tam badaniach wykazano, że takie procesy jak podział komórek, ich regeneracja czy wzrost zachodzą. w rytmie 24-godzinnym.

Powszechnie stosowane są techniki barwienia komórek tkanek pobieranych od zwierząt w różnych godzinach w ciągu doby. Ilościowe badania takich preparatów przeprowadza się przy pomocy wszelkiego rodzaju densytometrów. Należy tu podkreślić, że badania tego typu są obarczone wszelkiego rodzaju błędami, często trudnymi do wykrycia jak np. przez zmienną grubość badanych skrawków.

Dlatego też wydaje się, że dobrą metodą do badania rytmów komórkowych jest metoda autoradiografii. Zasadą jej jest wprowadzenie do organizmu zwierzęcia radioaktywnych prekursorów różnych związków syntetyzowanych na terenie komórek, a następnie wykrywanie ich za pomocą emulsji światłoczułej. Ze względu na to, że technika ta została dokładnie opisana w wielu polskich publikacjach (np. Sawicki, 1963) nie będzie tu omawiana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *