Mechanizm zegara biologicznego podobny u wszystkich organizmów żywych?

W badaniach przeprowadzonych w tym zakresie

Przedstawione wyniki badań genetycznych sugerują, że istnieje jeden mechanizm zegara biologicznego kontrolującego procesy rytmiczne organizmów należących do określonego gatunku. Wyniki ostatnich 20 lat badań farmakologicznych sugerują, że mechanizm tego zegara jest podobny u wszystkich organizmów żywych. Dowody na to uzyskano badając wpływ wielu substancji chemicznych na rytmikę dobową różnych procesów życiowych. Najwięcej danych otrzymano w doświadczeniach z zastosowaniem ciężkiej wody (D20). Okazało się, że niezależnie od gatunku zwierzęcia czy rośliny otrzymuje się podobny wynik stosowania D20. Bruce i Pittendrigh (1960) stwierdzili, że woda ciężka powoduje znaczne wydłużenie okresu dobowych rytmów spontanicznych organizmu jednokomórkowego jakim jest Euglena gracilis. Taki sam wynik uzyskano przy zastosowaniu DaO na rytmikę ruchów liści fasoli Phaseolus multi- florus (Bunning i Baltes, 1963).

W badaniach przeprowadzonych w tym zakresie na zwierzętach należy wspomnieć o pracy Sutera i Rawsona (1968), którzy wykazali, że dodanie ciężkiej wody do wody pitnej myszom Peromyscus leucopus wydłuża okres i rytm spontanicznej aktywności ruchowej o około 1,5 godziny. Bardzo podobne wyniki uzyskano również w badaniach przeprowadzonych na myszach laboratoryjnych, Mus musculus, a także na ptakach afrykańskich, Estrilda troglotydes (Palmer i Dowse, 1969). Richter (1970) również stwierdza przedłużające działanie wody ciężkiej na okres aktywności spontanicznej oślepionych szczurów. Natomiast podawanie D20 chomikom, hodowanym w warunkach LD, prowadzi do utraty przez nie zdolności do synchronizacji, na skutek stopniowego przedłużania się okresu spontanicznej aktywności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *